امشب جفتمون تو هال خوابیدیم. اون به دلایلی و من هم به دلیل اینکه چیزامو داشتم جمع میکردم و اتاقمو با اتاق مامان اینا عوض کردم، تو اتاقم به دلیل مرتبی ه بیش از اندازه جا نیست بخوابم.

شاهزاده ی روم خیلی انیمیشن چرت و بی مزه ای بود. واقعا خسته نباشن. درواقع از لحاظ کاراکتر سازی و فضا سازی خیلی خوب بود واسه ی ایران و پیشرفت داشتن، داستان هم معمولی بود، بار روانشناسی و روانشناختی نداشت صرفا به داستان بود. داستان جوری بود که نمی شد با هیچ کدوم از کاراکترها همزاد پنداری کرد یا شخصیت خاصی شاخص و جذاب نبود یا حتی هیجان نداشت، نقطه ی اوج نداشت روی خط مستقیم بود. انگیزه ی دیدنم فقط و فقط این بود که ببینم ایرانی ها چه کرده اند. انتظارم بیش از این بود.

نتیجه گیری: خوب شد من منتقد نشدم.

منبع : سیب سرخِ حــوا...انتقاد منبع : سیب سرخِ حــوا...انتقاد منبع : انتقاد منبع : انتقاد منبع : سیب سرخِ حــوا...انتقاد
برچسب ها : داستان